Seminar u gimnaziji ‘’Žarko Zrenjanin’’ u Vrbasu

Spread the love

Seminar u gimnaziji ‘’Žarko Zrenjanin’’ u Vrbasu


09. 12. 2011. godine, u svečanoj sali Gimnazije ‘’Žarko Zrenjanin’’ u Vrbasu, sa početkom u 12 časova održan je seminar „Mobing: sprečavanje zlostavljanja na radnom mestu“. Seminaru su prisustvovali predstavnici, svih škola sa teritorije opštine Vrbas.

 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Vrbasu
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru
 • Seminar o mobingu u Somboru

Organizator: Edukativno, marketinško informativni centar ’’EMIC’’, iz Vrbasa

Ciljne grupe: direktori, sekretari, predsednici sindikata, lica zadužena za pružanje podrške oko mobinga ili lice kome se prijavljuje mobing.

Teme koje su obrađene na seminaru:

 • Šta je to mobing?
 • Kako ga prepoznato.
 • Vrste mobinga.
 • Stres i konflikt na radnom mestu kao mogući uzročnici pojave mobinga.
 • Kako izbeći mobing.
 • Kako pomoći drugima i sebi u mobing situaciji.
 • Metode pojedinačne i kolektivne odbrane od mobinga.
 • Zakonska regulativa iz oblasti mobinga ( sa konkretnim primerima primene Zakona i kod poslodavca i na sudu).

Radionica: „Kako konkretno postupiti u situaciji mobinga“ i polaganje izlaznog testa usvojenih veština i znanja sa Kursa.

Predavač: Aleksandar Ilić, predsednik Udruženja “Stop mobing“ iz Vršca