Online kurs – vršnjačko nasilje

Spread the love

              Online kurs – vršnjačko nasilje


Na portalu www.mojikursevi.com možete pohađati online kurs na temu vršnjačkog nasilja, jedinu ovakve vrste u Srbiji.

Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svako ponašanje koje ugrožava zdravlje, razvoj i dostojanstvo učenika ili zaposlenog, bez obzira na to da li je učinjeno samo jednom ili se ponavlja.

Nasilje je prisutno svuda – u kući, u školi, u institucijama, na ulici. Iako deca ne doprinose stvaranju ovakvog okruženja, ona najviše trpe i snose posledice. Nasilje ne nanosi štetu samo deci. Ono uništava samu srž društva i ima negativan uticaj na dobrobit porodica i zajednica.

Postoje različiti oblici nasilja. Jedno od njih je i zanemarivanje učenika, na primer, neodgovarajuća zaštita učenika od povređivanja, samopovređivanja, upotrebe alkohola i droge ili uključivanja u destruktivne grupe i organizacije.

U školama je strogo zabranjeno svako nasilje i zlostavljanje svih osoba koje na bilo koji način učestvuju u radu škole (učenici, nastavnici i ostali zaposleni, roditelji učenika), bez obzira na to ko čini nasilje.

Tačno je propisano šta škola treba da radi da do nasilja ne dođe — preventivne aktivnosti, šta treba raditi ako do njega ipak dođe, kao i kakve posledice treba da trpi nasilnik. Ta pravila odnose se na osnovne i srednje škole, predškolske ustanove i učeničke domove.

Nijedno društvo ne sme da dozvoli da postoji nasilje nad decom i ne sme da ga ignoriše.