Online kurs – reproduktivno zdravlje

Spread the love

Online kurs – reproduktivno zdravlje


Na portalu www.mojikursevi.com možete pohađati online kurs na temu reproduktivno zdravlje, jedinu ovakve vrste u Srbiji.

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, reproduktivno zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama života.

Reproduktivno zdravlje podrazumeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i bezbedan polni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Sastavni deo ovoga je i pravo muškaraca i žena da budu informisani, da imaju pristup bezbednim, efektivnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru, i pravo na adekvatne usluge zdravstvene zaštite koji ženi omogućavaju bezbednu trudnoću i porođaj.

Reproduktivna zdravstvena zaštita je skup metoda, tehnika i usluga koje doprinose reproduktivnom zdravlju i dobrobiti kroz sprečavanje i rešavanje reproduktivnih zdravstvenih problema. U to spada i seksualno zdravlje čija je svrha unapređenje kvaliteta života i ličnih veza, a ne samo savetovanje i zaštita vezana za reprodukciju i polno prenosive infekcije.

Reproduktivno zdravlje mladih je sve više ugroženo, pre svega jer o tome ne znaju dovoljno. Mladim posetiocima ovog kursa želimo da pružimo podršku kako bi mogli da donose zdrave odluke o svom životu, a roditeljima dodatne resurse iz ove oblasti.
Mladi imaju pravo na slobodan pristup proverenim i tačnim informacijama koje se tiču njihove seksualnosti, reproduktivnog zdravlja i prava. Ovaj tekst sadrži informacije za učenike koje će im pomoći da zaštite svoje reproduktivno zdravlje.
Seksualnost mladih ne treba da bude ni zabranjivana, ni nametana, već prihvaćena kao prirodan deo svakog ljudskog bića.

Cilj kursa je unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih kroz edukaciju polaznika i poboljšanje informisanosti mladih o reproduktivnom zdravlju i pravima.

Krajnji cilj ove edukacije je da spreči prerano i nezaštićeno stupanje u seksualne odnose, brojne neželjene posledice neznanja i predrasuda, različite forme seksualnog iskorišćavanja, zlostavljanja i nasilja, te da doprinese razvoju tolerantnih, na poštovanju zasnovanih i kvalitetnih odnosa među polovima i među ljudima uopšte.

Teme koje se obrađuju su:

Reproduktivno zdravlje mladih
 • Najčešći razlozi zbog kojih treba da brineš o svom reproduktivnom zdravlju
 • Najvažnije poruke devojkama u pubertetu
 • Najvažnije poruke mladićima u pubertetu
 • Šta podrazumeva seksualnost mladih
 • Šta je planiranje porodice i kontracepcija
 • Zbog čega želim to da uradim
 • Sigurniji seks
Kontracepcija
 • Kontracepcija
 • Mehanička sredstva kontracepcije
 • Hemijska sredstva kontracepcije
 • Intrauterini uložci
 • Kondom
Seksualno nasilje
 • Seksualno nasilje
 • Neki primeri seksualnog nasilja
 • Šta učiniti u slučaju seksualnog nasilja
 • Pornografija
Seksualna orijentacija
 • Heteroseksualnost 
 • Homoseksualnost
 • Biseksualnost
 • Homofobija
Tvoj lekar
 • Tvoj lekar
 • Gde se možete obratiti svom lekaru
 • Poseta ginekologu
 • Trudnoća
 • Porođaj
 • Pobačaj
 • Namerni prekid trudnoće (abortus)
Seksualno obrazovanje
 • Seksualno obrazovanje
 • Argumenti “za” i “protiv”
 • Uloga roditelja
 • Uloga nastavnika

U znanju leži moć. Što mladi više znaju, to više kontrole imaju nad svojim životima. Što manje znaju, to više kontrole imaju drugi nad njima.