Online kurs – narkomanija

Spread the love


Posledice "krokodil" droge

Posledice “krokodil” droge                   Online kurs – narkomanija

Na portalu www.mojikursevi.com možete pohađati online kurs na temu narkomanije, jedinu ovakve vrste u Srbiji.

Narkomanija spada u bolesti zavisnosti od neke psihoaktivne supstance, koja, uneta u oranizam, menja svest ali i druge psihičke funkcije. U grupu psihoaktivnih supstanci spadaju opijati i stimulansi od kojih su najpoznatiji heroin i morfijum, halucinogene supstance kao što je LSD, ali i marihuana koja je istovremeno stimulans i halucinogen.

Zavisnost podrazumeva nesavladivu želju za drogom, jaku želju za nabavljanjem i uzimanjem droge po svaku cenu, sklonost povećavanju doze droge kako zavisnost duže traje. Zavisnost osim opasnosti za zavisnika nosi opasnost i za porodicu i celu društvenu zajednicu.


                             Na kursu će biti obrađene sledeće teme:


Pre i za vreme upotrebe droge

Pre i za vreme upotrebe droge

 

NARKOMANIJA I BOLESTI ZAVISNOSTI

 • Narkomanija i bolesti zavisnosti
 • Podela droga
 • Motivi početka upotrebe psihoaktivnih supstanci
 • Uskoro anti-kokain vakcina
 • Kako da znam da moje dete koristi drogu
 • Roditeljskom oku ne mogu umaći…
 • Šta da radim ako otkrijem da moje dete uzima drogu
 • Legalnost

OPŠTE INFORMACIJE O NAJČEŠĆE KORIŠĆENIM DROGAMA

 • Marihuana
 • Hašiš
 • Heroin

  Posledice drogiranja

 • Kokain
 • Krek
 • LSD (u žargonu – trip, acid, kiselina)
 • Rohypnol (Flunitrazepam) droga za silovanje
 • GHB (gamahidroksibutirat) droga za silovanje
 • Payot
 • Cranck
 • Amfetamini
 • Metadon
 • Opijumski mak
 • PCP (Fenilcikloheksilpiperidin) – anđeoski prah
 • Peganum (Peganum harmala, leteći ćilim)
 • Speed
 • Ekstazi (MDMA)

Posledice drogiranja

ZANIMLJIVOSTI

 • Hronične rane kod intravenskih zavisnika
 • Nazivi za droge
 • Nazivi za tehniku uzimanja droge
 • Nazivi za pribor
 • Nazivi za delovanje droge
 • Izrazi koji se odnose na uživaoca droge
 • Ostali izrazi koje narkomani često koriste u svom govoru