Ekologija i zaštita životne sredine

Spread the love

U toku 2017. godine smo realizovali projekat pod nazivom “Sve o štetnosti plastične ambalaže” uz finansijsku podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је plasticna-ambalaza.jpg

Oznake u trouglovima pokazuju kakve se sve materije mogu naći u ambalaži, a ostale oznake su skraćenice sastava. Da li je neki od sastojaka kancerogen i štetan za zdravlje do prošle godine o tome se nisu mogli  složiti čak ni naučnici.    

Mi smo za sada jedini u Srbiji koji smo pokrenuli ovu temu.

Potrošači, inače, vrlo malo znaju o oznakama koje se nalaze u trouglovima na dnu ambalaže sa brojevima koji pokazuju koliko je plastika opasna. Na dnu svake ambalaže nalazi se trougao sa brojem u sredini.

2012.g. objavljeni su rezultati dvogodišnjeg istraživanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO) pod imenom „Najnovija naučna saznanja o hemikalijama koje izazivaju endokrine poremećaje“.

SZO je dokazala da plastične flaše, kese, igračke i telefoni i dr. sadrže opasne hemikalije, izazivače smrtonosnih oboljenja.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је recyclable_plastics1-300x225-1.jpg

Svaki proizvođač dužan je označiti sastav boce, pa se tako na njima nalaze razne slovne i brojčane oznake.  

Svrha ovog projekta je da neformalnom edukacijom, ne samo učenika već i drugih učesnika upoznamo sa oznakama na plastičnoj ambalaži i kozmetičkim proizvodima.

Opšti cilj projekta:

         kratkoročni

 • edukovati učenike osnovnih škola (od V-VIII) i učenike srednjih škola o štetnosti plastične ambalaže
 • u svim školama pored učenika u radu –edukaciji učestvovaće i pojedini nastavnici, psiholog, pedagog i predstavnici Saveta roditelja
 • učesnici radionica će biti upoznati sa dobrom i lošom plastičnom  ambalažom i njihovim karakteristikama

Specifični cilj/evi projekta:

dugoročni

 1. da se ne kupuje voda, kozmetički preparati i drugi proizvodi upakovani u lošu plastičnu ambalažu sa kancerogenim karakteristikama
 2. da se pre kupovine plastičnih proizvoda ili upakovanih u plastiku obavezno obrati pažnja na oznake i druge karakteristike  proizvoda
 3. da se sve više koristi staklena ambalaža
 4. da se na pravi način čuva voda u plastičnoj ambalaži ( da nije izložena visokoj temperaturi, direktnom uticaju sunca itd.)

Očekivani rezultati:

Učesnici naših radionica će naučiti:

 • šta znače brojevi u trouglovima na plastičnoj ambalaži,
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је thumbnail_2_77cbf4e3_v4.jpg
 • kako da izaberu proizvod upakovan u zdravu plastičnu ambalažu,
 • kako da čuvaju plastičnu ambalažu od štetnog uticaja toplote ili direktnog sunčevog zračenja,
 • koja je dobra a koja loša plastika,
 • koje su štetne materije u plastici,
 • kako pravilno postupati sa odlaganjem plastične ambalaže,
 • koje su prednosti a koje mane staklene ambalaže,

Ciljna grupa i struktura korisnika:

 • Nastavnici, psiholog, pedagog i predstavnici Saveta roditelja
 • Oko 1000 učenika osnovnih škola (od V-VIII) i oko 1000 učenika  srednjih škola