E – nasilje radionice

Spread the love


                             E – nasilje radionice


EMIC – Edukativno, marketinško, informativni centar iz Vrbasa je jedna od retkih  nevladinih organizacija koja nekoliko godina unazad vrši permanentnu edukaciju naše najmlađe populacije kako se ponašati i zaštititi na društvenim mrežama.

Od 2012.g. kada smo počeli sa našim radionicama održano je preko 100 radionica na kojima je bilo nekoliko hiljada učenika nižih razreda osnovnih škola i nekoliko stotina učenika srednjih škola.

 

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 • Radionice e-nasilje

 

Zadnje tri godine smo se opredelili za edukaciju samo učenika nižih razreda osnovnih škola zato što je to trenutno najugroženija populacija na društvenim mrežama.

Ova populacija  je najugroženija jer prvi put stupaju potpuno nepripremljeni u virtuelni svet društvenih mreža.

Naši projekti su u nekoliko navrata finansijski podržani od  Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Naše radionice su bile prvenstveno namenjene za učenike nižih razreda osnovnih škola od II-IV razreda ali smo održđali nekoliko radionica za roditelje, članove Školskog odbora i Saveta roditelja.

Radionice su održane u školama opština Vrbas i Odžaci.