O nama

Spread the love


                                       O nama


Edukativno, marketinško, informativni centar – EMIC je nevladino i neprofitabilno udruženje, osnovano 2011.g. u Vrbasu na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva iz sledećih oblasti:

Oblast ostvarivanja ciljeva

 • Edukacija stanovništva o: mobingu, sindikalnih prava, pružanja podrške iz oblasti informacija od javnog značaja, EU integracijama, ljudska i manjinska prava i slobode itd.
 • Edukacija stanovništva a posebno dece i mladih o: sajber mobingu (e-nasilju ili digitalnom nasilju), vršnjačkom nasilju, , narkomaniji, polno prenosivim bolestima, reproduktivnom zdravlju, trgovini ljudima  itd.
 • Edukacija o: razvoju održivog turizma, seoskog turizma, etno i eko-turizma, salašarskog-turizma, agro-turizma, ekologiji i zaštiti životne sredine, globalnoj promeni klime, održivoj poljoprivredi, duhovnog i istorijskog nasleđa svih naroda u Srbiji itd.
 • Organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima
 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • EU integracije Vrbas

 • EU integracije Vrbas

 • EU integracije Vrbas

 • EU integracije Novi Sad

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • E-nasilje Vrbas

 • Mobing Vrbas

 • Mobing Vrbas

 • Mobing Vrbas

 • Mobing Sombor

 • Promocija turističkih potencijala Srbije za rusko tržište

 • Promocija turističkih potencijala Srbije za rusko tržište

 • Promocija turističkih potencijala Srbije za rusko tržište

Pored ovih ciljeva Edukativno, marketinško, informativni centar – EMIC će se zalagati za:

 • Unapređenje zaštite životne sredine
 • Edukaciju građana, a posebno dece i mladih o značaju očuvanja i zaštite životne sredine
 • Proizvodnju zdrave a ne genetski modifikovane hrane
 • Energetsku efikasnost
 • Očuvanje kulturno-istorijskih spomenika
 • Očuvanje duhovnog nasleđa naroda sa prostora Srbije

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje može da:

 • Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, radionice i druge oblike edukacije iz gore pomenutih oblasti
 • Organizuje  onlajn kurseve i seminare, objavljuje knjige, uređuje sajtove i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na gore pomenute oblasti, u skladu sa zakonom
 • Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine koja se odnose na gore pomenute oblasti
 • Organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozelenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline
 • Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave oblastima koja su cilj ovog udruženja
 • Da bi ostvarilo svoje ciljeve Udruženje preko svojih usko stručnih sajtova promoviše vrednosti iz gore pomenute oblasti
 • Vrši obuku na izradi etno proizvoda i starih zanata itd.